Prohlášení o ochraně osobních dat

Společnost ArmySurplus CZ, Petr Borovanský jako provozovatel internetového obchodu www.armysurplus.cz  prohlašuje a zavazuje se, že veškerá osobní data (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), která získá od svých zákazníků, považuje za důvěrná a bude jich využívat pouze pro osobní potřebu za účelem úspěšného plnění smlouvy.

Žádna z poskytnutých dat nebudou využita k reklamním účelům a nebudou poskytována třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na úspěšném vyřízení objednávky (dopravce, speditér) a to pouze v nutném rozsahu.

Veškerá poskytnutá data jsou chráněna proti zneužití a jsou uchovávána s souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zákazník, úspěšným uzavřením smlouvy, souhlasí s uchováním a zpracováním jeho osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s uchováním a zpracováním jeho osobních údajů. Chce-li zákazník požádat o vymazání jeho osobních údajů z naší databáze, lze tak učinit emailem na adresu info@armysurplus.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu Armysurplus CZ – e-shop, Davídkova 87, Praha 8, 182 00.

Zákazník má přístup k veškerým svým osobním údajům a zároveň má možnost všechny své osobní údaje měnit, po přihlášení na stránky internetového obchodu www.armysurplus.cz pomocí přihlašovacích údajů, které si sám zvolil.
zpět
Copyright © 2018 Army Shop ArmySurplus.cz (Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Eshop). Powered by Zen Cart
ArmySurplus CZ