Veškeré Eshopové objednávky lze vyzvednout na prodejnách v Liberci a Praze 8, Davídkova (místo vyzvednutí nám prosím sdělte v poznámce objednávky). Jakmile bude objednávka připravena k vyzvednutí, budeme Vás kontaktovat.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, PROSÍME OMLUVTE ZPOŽDĚNÍ OBJEDNÁVEK ZPŮSOBENÉ VYSOKOU VYTÍŽENOSTÍ NA PRODEJNÁCH A SKLADECH. OBJEDNÁVKY SE BUDEME SNAŽIT VYŘIZOVAT CO NEJRYCHLEJI. DĚKUJEME


Prohlášení o ochraně osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních dat

Společnost ArmySurplus CZ, Petr Borovanský jako provozovatel internetového obchodu www.armysurplus.cz  prohlašuje a zavazuje se, že veškerá osobní data (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), která získá od svých zákazníků, považuje za důvěrná a bude jich využívat pouze pro osobní potřebu za účelem úspěšného plnění smlouvy. Společnost Petr Borovanský je správcem Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky.Nově také od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
Zpracováváme jen ty informace a osobní údaje, které nám vy sami poskytnete. Jako provozovatel internetového obchodu www.armysurplus.cz a kamenných prodejen nezpracováváme a neshromažďujeme žádná osobní data, jenž by mohla identifikovat jakoukoliv specifickou osobu - pokud nám osobní údaje neposkytne tato osoba sama a dobrovolně.

Zpracováváme a shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjemní
 • pohlaví
 • historie a produktový sortiment Vašich objednávek
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • informace z internetového prohlížeče, který používáte

Tyto informace získáváme přímo od Vás po vašem souhlasu při registraci na našich webových stránkách www.armysurplus.cz

Vaše osobní údaje využíváme, abychom mohli vytvářet vhodné nabídky pro Vás a mohli Vás i nadále informovat o novinkách a akcích. 

Vaše osobní údaje zpracováváme ze zákonných důvodů po celou dobu trvání smluvního vztahu.  V případě vámi uděleného souhlasu na shromažďování a zpracovávání osobních údajů budou tato data u nás v bezpečí uloženy po dobu 5 let. 
V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány pro marketingové účely, vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Vaše osobní data poskytujeme třetím osobám pouze v případě, kdy jde o smluvního dopravce (PPL, Česká pošta) kterého jste si zvolili při objednávce zboží.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
 • Plnění a uzavření smlouvy 
 • Oprávněný zájem 
 • Vámi udělený souhlas
Jak můžete souhlas, který jste nám dali odvolat? 
Vámi udělený souhlas je samozřejmě dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Souhlas lze jednoduše odvolat, když nás budete kontaktovat na email info@armysurplus.cz nebo zasláním oznámení na sídlo společnosti.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Kromě již zmiňovaného odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů máte ze zákona několik dalších práv:

 • Právo opravit či doplnit své osobní údaje
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů 
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů 
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům 
 • Právo požadovat přenesení vašich osobních údajů 
 • Právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů 
 • Právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme

Kde můžete svá práva uplatnit a jak? 
Vždy se na nás můžete obrátit a to buď poslat e-mail na adresu info@armysurplus.cz nebo nám písemnou formou napsat a zaslat žádost na adresu sídla společnosti.

Veškeré odpovědi týkajících se ochrany osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Jen pokud by byla vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, jsme ze zákona oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních se Vám budeme snažit poskytnout co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby prodloužit o dva měsíce. O prodloužení a důvodu této situace bychom vás samozřejmě předem informovali.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na emailu info@armysurplus.cz
zpět
Copyright © 2022 ArmyShop ArmySurplus.cz. Powered by Zen Cart
ArmySurplus CZ